• Ruh Sağlığı

  Ruhun ne olduğu hakkında tatmin edici bir cevap aramak yararsız bir davranış olur. Çünkü “Ruh” kavramının tarifi yada yorumu üzerinde hala tam bir düşünce birliği sağlanamamıştır. Böyle bir olguya inananlar ...
 • Hamlıktan Tamlığa

  Doğaldır ki; öğrenilen her şey, herkesin her zaman işine yaramayabilir. Bazen kader, bazen şans bazen de aklın niteliği, öğrenilenlerden yeteri kadar yararlanma fırsat ve imkânını insana vermeyebilir, ya da hiçbir ...
 • Sevgi'nin anlamı'nı düşünmek

  İnsanlığın oluşundan beri insanoğlu, yaşamının her diliminde SEVGİ’yi arar olmuştur. Bu, çoğu zaman bir özlem halinde, hayatının içinde ve onun tamamlayıcısı olarak yaşamının sonuna kadar izlemektedir. Savaşı kazananın mutluluğunda, kaybedenin ...
 • Yazık ve Günah Kavramlarının ışığında beyin

  Konuşurken bazen yazık, bazen günah kavramalarını kullanırız. Karpuzun yere düşmesi sonucu patlayıp dağılmasına yazık derken, ekmeğin yere düşüp dağılmasına acaba neden günah deriz? Ya da kazandığımız parayı harvurup harman savurmaya ...
 • Affet beynim benim utanıyorum

  Bilinçsiz ve habersiz geldiğimiz dünyada bizi yetiştirmeye, geliştirmeye çalışan annemiz, babamız, öğretmenlerimiz ve tüm çevremizdekiler acaba neden bizi harcamak için çaba göstermişlerdir? Elbette ki, böylesi bir itham tüm anne, baba ...
 • Neden içimde isyan var

  Hamile bir kedi ile hamile bir bayan arasında, ya da her yıl yavruları olan Çomar’la Bay X arasında ne fark vardır? Aslında hiç demek gerekir. Zira yüklü olan, taşıyan anlamındaki ...
 • Mutluluk Neredesin?

  İnsanoğlu huzur ve mutluluğunu daima çevresinde aramak eğilimindedir. Beklentilerine ulaştıkça, hayallerini gerçekleştirdikçe kendini mutlu sayar. Sevindiği zamanlar mutluluğunu, üzüldüğü zamanlar mutsuzluğunu belirtir. Bazen parası ile, bazen de çeşitli imkanları ile ...
 • Bir Baba'ya mektup

  Canım Babacığım, Bu satırlarımı okurken bazen bana kızacağını biliyorum. Ama duygularını bir an olsun bir tarafa bırakarak okursan; belki az da olsa bana hak verirsin. Gerçi tamamen beni anlayacağını zannetmiyorum. ...
 • Çocuk

  Hemen hepimiz çocuk kelimesinin neyi anlattığını gayet iyi biliriz ve bu kelimeyi çok rahatlıkla kullanmaktan hiç çekinmeyiz, ancak çocuğun tabiatı ve ihtiyaçları hakkında son derece cahil olduğumuzun bilincinde de değiliz. ...
 • İçsel Mücadele

  İnsaoğulunun tüm yaşantısı, onun kafa yapısını oluşturan kavram ve değerlerle şekillenmektedir. Kafa yapısı ise, duyu organları vasıtasıyla dış etkenler ve iç dürtülerle farkına varılan soyut ya da somut nitelikteki kalıp, ...