Alış Veriş mi, yoksa Veriş Alış mı?

Günlük hayatta veya her zaman Alış-Veriş terimi ile karşılaşırız. Gerek maddi olarak olsun veya manevi olsun her ne şekilde olursa önce alış sonra vermek olan bu terim günümüz hayat şartlarına düşünülmüş olsa gerek.
Her şeyden önce her halde vermeden almak biz insan oğluna mahsus birşey olmalı.
Ne güzel olurda acaba insanlar alış-veriş yerine veriş-alış terimini kullansa ve uygulasa..
İnsan ilişkilerinde bu karşındakine bir nevi avans vermek. Bu avansı iyi kulklanırsa kazanır, kötü kullanırsa kaybeder...

Leave a reply